اخبار و اطلاعیه


ثبت نام آزمون مرداد و شهریور ماه

(به اطلاع داوطلبان محترم میرساند به علت تعداد زیاد داوطلبان متقاضی , در آزمونهای مرداد و شهریور که ثبت نام آنها بصورت همزمان از اول تیر ماه آغاز می شود متقاضیان ثبت نام فقط می توانند یکی از تاریخهای 9مرداد یا 13شهریور را انتخاب نموده و ثبت نام نمایند)


ظرفیت حوزه های برگزاری

توجه :حوزه هایی برگزاری آزمون دارای ظرفیت می باشند و ظرفیت بعضی از حوزه ها ....


ساختن به موقع پروفایل

داوطلبان حتما" قبل از شروع زمان ثبت نام اقدام به ساختن پروفايل نمايند چون....