اخبار و اطلاعیه


تخصیص حوزه جدید

بدینوسیله به اطلاع داوطلبان محترم استان خراسان رضوی می رساند که دانشگاه فردوسی مشهد به حوره های برگزاری آزمون msrt اضافه شده واز اسفند ماه 94 آزمون در دانشگاه فوق برگزار می گردد داوطلبان گرامی جهت ثبت نام آزمون 20 اسفند ماه94 می تواننداز روز شنبه 17 بهمن ماه از ساعت 10 صبح به سامانه مراجعه نمایند ضمنا" داوطلبانی که بعلت تکمیل ظرفیت حوزه دانشگاه امام رضا ع در حوزه های دیگر ثبت نام نموده اند می توانند از طریق پرو فایلشان قسمت ارسال و دریافت پیام درخواست تغییر حوزه را ارسال کنند.


دریافت به موقع کارت ورود به آزمون

داوطلبان محترم توجه نمایند حتما" کارت ورود به آزمون را در تاریخ و ساعت تعیین شده از سامانه دریافت نمایند در غیر اینصور ت به هیچ عنوان نمی توانند وارد محل برگزاری آزمون شوند و در روز برگزاری آزمون کارت برای داوطلبی صادر نخواهد شد. ضمنا" دریافت کارت آزمون سه روز قبل از برگزاری ازمون می باشد (از ساعت 7 صبح روز سه شنبه هفته ایی که آزمون در ان برگزار می گرددلغایت 7 صبح روز برگزاری آزمون)


ظرفیت حوزه های برگزاری

توجه :حوزه هایی برگزاری آزمون دارای ظرفیت می باشند و ظرفیت بعضی از حوزه ها ....