اخبار و اطلاعیه


اعلام تاریخ و زمان ثبت نام آزمون

به اطلاع متقاضیان محترم آزمون می رساند ثبت نام آزمون از ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 تا روز چهارشنبه مورخ 1398/05/02 ساعت 16 از طریق سامانه سجاد انجام می شود.شایان ذکر است اطلاعات افرادی که در سامانه قبلی پرو فایل تائید شده داشتند به این سامانه منتقل شده و نیازی به تائید مجدد نمی باشد.ضمنا" تا قبل از شروع ثبت نام داوطلبانی که پرو فایل ندارند می توانند در سامانه سجاد ثبت نام اولیه را انجام دهند(پرو فایل بسازند)


اطلاعیه تغییر سامانه آزمون

بدینوسیله به اطلاع داوطلبان شرکت در آزمون MSRT میرساند جهت ثبت نام در آزمون می توانند از روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 از ساعت 14 لغایت چهارشنبه مورخ 1398/05/02 ساعت 16در سامانه سجاد به آدرس: (PORTAL.SAORG.IR ) مراجعه و ثبت نام نمایند (( جهت دانلود و مشاهده فایل راهنما کلیک نمایید ))