اخبار و اطلاعیه


-----

ضمن ابراز تاسف و همدردی با هموطنان عزیزی که در اثر جاری شده سیل اخیر در بخش هایی از شهرها و استانهای کشور دچار آسیب شده اند بدینوسیله به اطلاع داوطلبان می رساند بعلت تغییر تاریخ آزمون سراسری کارشناسی ارشد به تاریخهای 23 و 24 خرداد آزمون msrt با یک هفته تاخیر و در تاریخ 31 خرداد برگزار می شود .ضمنا" زودتر از تاریخ اعلام شده امکان برگزاری آزمون نمی باشد