کد خبر:  11 تاریخ انتشار: 00:24 - 1394/03/30 تعداد بازدید: 36265

ثبت نام

توجه :با توجه به تکمیل ظزفیت  بیشتر  حوزه های برگزاری  آزمون 21 اردیبهشت ماه 1397 و تعداد  کم ظرفیت در چند حوزه  برگزاری مهلت ثبت نام فقط تا تاریخ 26/1/1397 ساعت 18 می باشد.